Prohlášení o přístupnosti

Klávesové zkratky

Pro nejdůležitější navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

Firefox: ALT + Shift + číslo
Opera: Shift + Esc + číslo

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu technického správce serveru - mirecekp@seznam.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.